15 października 2016

Stacja Kontroli Pojazdów

 

Nasza stacja uprawniona jest do wykonywania przeglądów technicznych następujących pojazdów:

A – motocykle i motorowery20151210_125400
B – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów
T – ciągniki rolnicze

 

c – pojazdy przystosowane do zasilania gazem
d – pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne)
e – pojazdy skierowane przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdy, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów

 

?